Home

Zabydlete prostor světlem

Funkční rozmístění světel ulehčí váš život, náš precizní návrh však zohlední i vliv na vaši psychiku. Dopřejte si terapii světlem každý den.

on
off
on
off
cool
neutral
warm

Zavoláme si

První kontakt (typicky na základě návštěvy webové stránky, reference, stánku na výstavě). Probíhá ve většině případů telefonicky, klient se dozví možnosti řešení a získá přehled o rozsahu nabízených služeb a vhodnosti použití v projektu. Výstupem bývá zaslání informačních materiálů a v případě dalšího zájmu domluva nezávazné schůzky.

Sejdeme se

Osobní jednání. Uskuteční se buď u klienta nebo v showroomu firmy. Cílem je vybrat vhodné postupy řešení (LED technologie, mechanické zpracování, umístění, napájení, řízení ...). V případě jednání v shoroomu firmy jsou jednotlivé přístupy i názorně demonstrovány. Zákazník získá představu o cenovém rozsahu grafického návrhu a realizace.

Zhmotníme vize

Grafický návrh. Není závazný pro objednání komponentů, ale jedná se již o placenou službu. Zákazníkovi jsou předány návrhy řešení osvětlení jednotlivých částí objektu. V případě zájmu je možné vygenerovat také fotorealistické náhledy vybraných místností nebo technický výkres rozprostření světla ve vybraných místnostech.

Spočítáme to

Kalkulace. Poté, co si zákazník z nabízených řešení vybere konkrétní provedení, obdrží cenovou nabídku. Dle přání zákazníka může obsahovat změny nebo dodatečné operace, které nebyly v grafickém návrhu, protože neměly vliv na vizuální podobu řešení.

Vyrobíme

Výroba komponentů a svítidel. Podmínkou je obdržení platby na účet firmy. Hotové díly jsou předány (buď osobně nebo zaslány na danou adresu) zákazníkovi nebo zákazníkem pověřené firmě, která provádí elektroinstalatérské práce v objektu. Pověřená firma také obdrží dokumentaci potřebnou k realizaci instalace.

návrhy osvětlení