Odstoupení od smlouvy

Pro odstoupení od smlouvy vyplňte následující text a zašlete nám jej na naši adresu.

 

JMENO
ADRESA
EMAIL
TEL

ExactLight s.r.o.
Metelkova 1852
664 34 Kuřim


Věc: Odstoupení od smlouvy dle § 53 občanského zákoníku

Ve Vašem internetovém obchodě jsem si objednal zboží.
Číslo faktury - ?????
Toto jsem od Vás obdržel dne - ?????

Na základě § 53 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od uzavřené kupní smlouvy týkající se výše uvedeného zboží. Zakoupené zboží vracím spolu s tímto dopisem.
Na adresu:

ExactLight s.r.o.
Metelkova 1852
664 34 Kuřim

Zaplacenou částku prosím vraťte v zákonné třicetidenní lhůtě na účet číslo - ?????

S pozdravem


vlastnoruční podpis

 

Formulář ke stažení naleznete zde.